Terms And Conditions Bg 1

Algemene voorwaarden

Informatie over de wedstrijd en de algemene regels. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de iFly Poll in iFly KLM Magazine, het online magazine van KLM Nederland. De Wedstrijd is toegankelijk vanaf de website met de domeinnaam https://www.iflymagazine.com die wordt gehouden door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen in Nederland.


De Wedstrijd begint op 2 maart 2020 en loopt door tot en met 12 april 2020.

 • KLM behoudt zich het recht voor de Voorwaarden, de prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de Wedstrijd te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Wedstrijdlooptijd en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.
 • De winnaar wordt gepubliceerd op de winnaarspagina van iFly KLM Magazine en op Facebook.
 • Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname aan de Wedstrijd.
 • KLM is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de eventuele winnaar te eisen voordat een prijs wordt toegekend.
 • KLM is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Voorwaarden uit te sluiten van deelname.
 • KLM is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of -software of uitval van enigerlei aard waardoor het formulier of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.
 • Deelnemers stemmen automatisch in met toepassing van deze Voorwaarden.
 • Alle beslissingen die door KLM worden genomen met betrekking tot deze Wedstrijd zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Informatie over de prijzen en hoe deze worden toegekend:

 • KLM draagt zorg voor de eventueel af te dragen kansspelbelasting en belasting over de vliegtickets en producten. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele overige belastingen, kosten en gratificaties die niet expliciet zijn opgenomen in of vergezeld gaan met deze prijs, en de winnaar stemt er bij het aanvaarden van een prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is.
 • Voor deze prijzenactie gelden de opgegeven naam en het e-mailadres als het deelnamenummer.
 • KLM neemt per e-mail contact op met de winnaar en is bevoegd om een andere winnaar te kiezen als deze niet binnen 48 uur reageert. In dat geval vervallen de rechten van de eerder gekozen winnaar.

Het prijzenpakket bestaat uit:

 • 2 Economy Class-retourvluchten met KLM naar Tokyo (Japan), St. Petersburg (Rusland) of Buenos Aires (Argentinië).
 • De vlucht naar deze bestemming is vanaf het dichtstbijzijnde vliegveld van waar KLM vliegt en waar de winnaar woont. De vlucht moet uitgevoerd worden door KLM. De winnaar is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar dit dichtstbijzijnde vliegveld. Vanaf het moment dat de vlucht wordt uitgevoerd, kan er een vlucht geboekt worden.
 • Binnen drie maanden na uitreiking van de prijs moet de vlucht gemaakt worden
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en kunnen niet worden geïncasseerd door andere personen
 • De Nederlandse wet is van toepassing op deze Wedstrijd (met inbegrip van deze Voorwaarden).
 • De prijs wordt binnen een maand na de einddatum van de winactie georganiseerd.
 • De Website zal worden geprogrammeerd in overeenstemming met het voorgaande en de Deelnemers worden door het systeem per e-mail op de hoogte gesteld indien zij een prijs gewonnen hebben.
 • Een week begint op maandag om 00.01 uur, Europese tijd GMT+1 (plaatselijke Nederlandse tijd), en eindigt op zondag om 23.59 uur, Europese tijd GMT+1 (plaatselijke Nederlandse tijd).


Diversen:

 • Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de Wedstrijd per e-mail, of je kunt de Website bezoeken via andere media ofwel direct de Website bezoeken nadat u via via over de Wedstrijd heeft gehoord.
 • Een deelnemer kan één keer per uniek e-mailadres meedoen.
 • KLM slaat de volgende informatie van de deelnemers op: voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, land van herkomst.
 • Op alle gegevens is het algemene privacybeleid van KLM van toepassing. De privacyvoorschriften van KLM zijn na te lezen op KLM.nl onder Privacy Policy.
 • KLM behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, de prijzen en definities of andere informatie te wijzigen of de Actie op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 • Werknemers van KLM en haar onderaannemers, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 • KLM behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus voorkomen uit te sluiten.
 • Op dit spel is van toepassing de gedragscode promotionele kansspelen, waarin opgenomen de code van sweepstakes.
 • Bij deelname aan deze actie mag KLM jou gerelateerde informatie toesturen per e-mail. Je kunt je altijd uitschrijven voor dergelijke communicatie.

Loading...

iFly KLM Magazine wordt geladen